Vizualno sporočanje

System DigiPano

Sisitem DigiPano je spletna aplikacija, namenjena hitremu urejanju in prikazovanju slikovnih in tekstovnih sporočil na LCD TV zaslonih (obveščanje, oglaševanje, trženje). Prikaz v realnem času Vsebino lahko vnašate ali menjate iz oddaljene lokacije preko SPLETNE APLIKACIJE